0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/bang-long-i-em-quoc-ai.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=40tmWMluFFEendofvid [starttext] Bằng Lòng Đi Em - Quốc Đại
Bài Hát: Bằng Lòng Đi Em
Trình Bày: Quốc Đại [endtext]

Bằng Lòng Đi Em - Quốc Đại

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/buon-con-mua-tan-khanh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=WqrjeOPszRgendofvid [starttext] Buồn Cơn Mưa - Tần Khánh
Bài Hát: Buồn Cơn Mưa
Trình Bày: Tần Khánh [endtext]

Buồn Cơn Mưa - Tần Khánh

1
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/kiep-tay-trang-chau-khai-phong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=U-_lfhcVAxwendofvid [starttext] Kiếp Tay Trắng - Châu Khải Phong
Bài Hát: Kiếp Tay Trắng
Trình Bày: Châu Khải Phong [endtext]

Kiếp Tay Trắng - Châu Khải Phong

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/chuyen-tinh-yeu-co-ban-than-lam-chan.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=0MJpaDEGQy0endofvid [starttext] Chuyện Tình Yêu Cô Bạn Thân - Lâm Chấn Huy
Bài Hát: Chuyện Tình Yêu Cô Bạn Thân
Trình Bày: Lâm Chấn Huy [endtext]

Chuyện Tình Yêu Cô Bạn Thân - Lâm Chấn Huy

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/hai-nguoi-mot-giac-mo-bang-cuong-ft.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=8R3yemJJPK0endofvid [starttext] Hai Người Một Giấc Mơ - Bằng Cường ft Tiểu Châu Như Quỳnh
Bài Hát: Hai Người Một Giấc Mơ
Trình Bày: Bằng Cường ft Tiểu Châu Như Quỳnh [endtext]

Hai Người Một Giấc Mơ - Bằng Cường ft Tiểu Châu Như Quỳnh

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/09/nguoi-tinh-phu-bang-cuong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=YCsgJeAUK2Eendofvid [starttext] Người Tình Phụ - Bằng Cường
Người Tình Phụ
Trình Bày: Bằng Cường [endtext]

Người Tình Phụ - Bằng Cường

1
[postlink]http://video.haylem.net/2011/04/them-mot-lan-au-hkt-band.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=YZjbeXJuPcsendofvid [starttext] Thêm Một Lần Đau - HKT Band
Bài Hát: Thêm Một Lần Đau
Trình Bày: HKT Band [endtext]

Thêm Một Lần Đau - HKT Band

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/04/mat-trai-cua-su-that-hkt-band.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=srg_X-K7Od0endofvid [starttext] Mặt Trái Của Sự Thật - HKT Band
Bài Hát: Mặt Trái Của Sự Thật
Trình Bày: HKT Band [endtext]

Mặt Trái Của Sự Thật - HKT Band

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/04/yeu-khong-can-noi-ra-hkt-band.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=DqLZOzXC9E8endofvid [starttext] Yêu Không Cần Nói Ra - HKT Band
Bài Hát: Yêu Không Cần Nói Ra
Trình Bày: HKT Band [endtext]

Yêu Không Cần Nói Ra - HKT Band

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/04/bac-trang-tinh-oi-chau-viet-cuong.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=dW4BbMd4kGcendofvid [starttext] Bạc Trắng Tình Đời - Châu Việt Cường
Bài Hát: Bạc Trắng Tình Đời
Trình Bày: Châu Việt Cường [endtext]

Bạc Trắng Tình Đời - Châu Việt Cường

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/01/tan-luong-minh-trang.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=L_BeSNQ2OsQendofvid [starttext] Tan - Lương Minh Trang
Bài Hát: Tan
Trình Bày: Lương Minh Trang [endtext]

Tan - Lương Minh Trang

0
[postlink]http://video.haylem.net/2011/01/yeu-nguoi-khong-hanh-phuc-ly-hai-huynh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=zxfyZ5ZtgU0endofvid [starttext] Yêu Người Không Hạnh Phúc - Lý Hải & Huỳnh Nhật Đông
Bài Hát: Yêu Người Không Hạnh Phúc
Trình Bày: Lý Hải & Huỳnh Nhật Đông [endtext]

Yêu Người Không Hạnh Phúc - Lý Hải & Huỳnh Nhật Đông